Organisatsiooni arendamine läbi töötajate eneseanalüüsi

Autor: Sander Saat

Käes on aeg kus töötajal on vaja mõelda, kas ta omab piisavalt teadmisi ja kompetenste, et oma tööd edukalt ja tulemuslikult teha? Kas ta annab organisatsioonile lisaväärtust? Miks peaks organisatsioon teda kui töötajat tahtma? Tööandja ei pea seda infot töötajalt välja pigistima, vaid töötajal endal on motivatsioon sellel teemal rääkida, sest ta on ju osake organisatsioonist kui tervikust.

Toetudes oma 10 aastasele juhipraktikale võin öelda, et inimesi on võimalik suunata oma arengut juhtima just läbi eneseanalüüsi.

Me näeme maailma mitte sellisena nagu SEE ON, vaid sellisena nagu OLEME MEIE. Kui me avame suu ja kirjeldame, mida me näeme, kirjeldame me tegelikult ennast, oma tajusid… oma arusaamu… hoiakuid ja mõtteviisi. Mida räägivad Teie töötajad?

Juhtimise kaudu on võimalik luua keskkond, mis teeb võimalikuks ülesannete täitmise, kuid tulemusi annavad ikkagi inimesed ise. Kõik inimesed on erinevad, neil on erinevad võimed ja nad on andekad erinevatel aladel. Kuidas me saame ülevaate inimeste võimetest?

Personali arendamine läbi eneseanalüüsi on protsess, mis aitab tagada töötajatele vajalikke oskusi, teadmisi ja kompetentse ning aitab täita olemasolevate ja tulevaste ülesannete täitmist organisatsioonis.

Töötaja eneseanalüüsi eesmärkideks on:
– kompetentside täiustamine pikema ajaperioodi lõikes ning ettevalmistamine tulevikus vajaminevate ülesannete jaoks,
– inimeste motiveerituse tõstmine ning „lõhe“ vähendamine olemasolevate ja soovitud võimete/oskuste vahel,
– personali arendamine sõltuvalt organisatsiooni poolsetest nõudmistest (kvaliteedi tõstmine, klienditeenindus).

Iga töötaja eneseanalüüs peab juhinduma organisatsiooni visioonist ja väärtustest. Töötajate juhuslik arendamine eneseanalüüsi kaudu on kindlasti ressursside raiskamine ning ei aita kaasa organsatsiooni eesmärkide saavutamisele. Töötajate arendamisel on vaja organisatsioonil väga konkreetselt teada, miks ning keda arendatakse, milliste eesmärkide täitmiseks või ülesannete lahendamiseks.

Enseanalüüsi teiseks eesmärgiks on arendada oma töötajaid näiteks tööprotsesside efektiivsuse tõstmiseks, tööga rahulolu suurendamiseks, organisatsiooni kohanemisvõime suurendamiseks muutuste puhul või juhtide ning võtmetöötajate järelkasvu tagamiseks organisatsioonis.

Eneseanalüüsi käigus õppides tundma ja täiendama oma vajadusi, hoiakuid, tugevusi, nõrkusi, kindlustab töötaja omale olemasoleva töökoha. Ja vastupidi, kui organisatsioon tegeleb oma töötajate arendamise- ja koolitamisega ei kaota ta oma töötajaid, sest keskkond pakub võimalusi väljakutseteks ja motiveerib neid.

Organisatsiooni ja personali arendamisest, töö- ja eneseanalüüsist ning paljudest teistest organisatsiooni puudutavatest teemadest räägime süviti Time Design organisatsioonikoolitusel.

originaalartikkel: http://www.timedesign.ee

Be Sociable, Share!

Mitu korda vaadatud:
Sõnade arv: 423

Kõik artiklid sellelt autorilt

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga