Millised on töötaja esmased kohustused?

Autor: Kersti

Selles artikklis selgitan Töölepinguseaduses (TLS, vaata siit) välja toodud töötaja esmaseid kohustusi.

Töötajatel on muidugi ka peale kohustuste õigused, aga seda teemat käsitlen mõnes järgmises artikklis 🙂

3. peatükk TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED
1. jagu Töötaja kohustused
§15. Töötaja kohustused

(1) Töötaja täidab oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt.

See tähendab siis seda, et tuleb hoida töösaladusi, ei tohi laimata oma tööandjat, ei tohi petta tööandjat, tööajal tuleb tegelda tööga jms mõistlikud tingimused.

(2)Kui seadusest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi:

1) teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi;
2) teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;
3) täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi;
4) osaleb oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitusel;
5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;
6) teeb tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;
7) teatab viivitamata tööandjale töötakistusest või selle tekkimise ohust ning võimaluse korral kõrvaldab erikorralduseta takistuse või selle tekkimise ohu;
8 ) tööandja soovil teavitab tööandjat kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu tööandjal on õigustatud huvi;
9) hoidub tegudest, mis kahjustavad tööandja mainet või põhjustavad klientide või partnerite usaldamatust tööandja vastu;
10) teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest.

Siin loetletud 10 kohustust on naljatledes 10 töökäsku. Need 10 on suuremal või väiksemal määral töölepingu sisuks- ehk siis nendele küsimustele peaksite saama vastuse oma lepingut lugedes.

Seaduses on ka öeldud, need kehtivad juhul kui nt töölepingust ei tulene teisiti. Mida see siis tähendab?

See tähendab seda, et olenevat töö iseloomust võib tööandja nt punkti 6 muuta ning öelda, et töötajal on keelatud oma kolleegidega tööajal suhelda või nt puntis 2 toodud “kokkulepitud koha” asemel võib olla töökohaks ükskõik milline paik töötaja vabal valikul.

Toonitan, et tööleping on kokkulepe ehk töötaja ei ole kohustatud nõustuma tingimustega, mis tunduvad ebareaalsed, mittevajalikud või suisa seadusega vastuolus. Enne töölepingu sõlmimist, tuleks see korralikult läbi lugeda, enda jaoks selgeks mõelda ning alustada läbirääkimisi punktide osas, mis ei ole vastuvõetavad.

Need 10 punkti on lihtsalt juhiseks, millised on esmased kohustused. Sellest lähtub hea usu põhimõte- juhul kui pole öeldud teisiti, siis tööandja eeldab, et täidate neid kohustusi- usk, et soovite tööandjale ja firmale vaid parimat.

(3) Töötaja täidab oma kohustusi isiklikult, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Siin vist pole vaja palju mõelda- tööd tuleb teha ise. Ei saa saata oma sõber Vollit enda asemel tööle ega ka ema Maalit 🙂

Ka siin on välja toodud, et võib teha ka teistsuguseid kokkuleppeid. Töölepingu puhul räägime me siiski nimeliselt lepingust ja ka isiklikust töö tegemisest.

Töömaailmas on siiski ka lepinguid, mille sisuks ei ole “töö tegemine” vaid “töö tulemus” ja seega pole tähtis, kes seda teeb, vaid täitis on õigeks ajaks ja õige kvaliteediga ära teha. Sellistest lepingutest räägin pikemalt mõnes teises artikklis.

Senikaua kui Sina täidad omapoolseid kohustusi, on tööandja kohustatud täitma omapoolseid ja sama loogika kehtib ka töölepingu lõpetamisega- nii töötajapoolse kui ka tööandjapoolse kohustuste rikkumisega on võimalik tööleping lõpetada.

Uuri enda töölepingut. Millele oled Sina alla kirjutanud ja millised on Sinu kohustused? 🙂

Tööõiguse ja töövaidluste teemal saad rohkem lugeda
http://www.töövaidlus.ee

Kersti

Be Sociable, Share!
Sildid , , , , , , , , , , , , , |
Minu nimi on Kersti Aaspalu.Olen õigusteaduse tudeng ja minu eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust tööõiguse valdkonnas. Kui Sa tahad vältida töövaidlusi, siis loe mu blogi ja saa teada, kuidas ma Sinule kasulik saan olla- www.töövaidlus.ee Töövaidlus

Mitu korda vaadatud:
Sõnade arv: 640

Kõik artiklid sellelt autorilt

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga