Küttesüsteemide võrdlus (1 ja 2 toru süsteem)

Autor: Alari Sarv

Küttesüsteemi variantide võrdlus

– ühetoru küttesüsteem tagab küttesüsteemi hüdraulilise stabiilsuse kuna süsteemis s.h. küttepüstikutes ringleb kogu aeg ühesugune kogus küttevett. Küttekeha ühendusliinile monteeritud termostaatventiil väldib ruumi ülekütmise ning liigne küttevesi juhitakse küttekehast baipasstoru kaudu mööda.

– ühetoru küttesüsteemis on reguleerarmatuuri (liiniseadeventiilid ja termostaatventiilide) poolt tekitatud võimalikud müraprobleemid väiksemad.

– ühetoru küttesüsteemis on termostaatventiilid väikese takistusega (suure reguleerimisavaga) mille ummistuse oht on tunduvalt väiksem.

– ühetoru küttesüsteemi hilisem läbipesemine on lihtsam.
– 2-toru küttesüsteemis ringlev kütteveekogus on keskmiselt ~20% väiksem ( sama temperatuurigraafi korral) ning muutub sõltuvalt elamu küttetarbest. Otstarbekas paigaldada sagedusmuunduriga küttevee ringluspump, mis vähendab müra tekke ohtu termostaatventiilide korpustes. Samuti on soovitav paigaldada suuremates küttesüsteemides küttepüstikutele automaatsed tasakaalustusventiilid, mis tagavad termostaatventiilide stabiilsemad rõhu-vahed.

– 2-toru küttesüsteemi korral on küttekehi läbiv vooluhulk 5-20 korda väiksem , mis võimaldab küttekeha ühendusliinid monteerida ,,peenikesest“ (vask)torust. Samas on suuremate küttekehade (vooluhulkade) korral küttetorule paigaldatavad termostaatventiilid liiga suure takistusega.

– 2-toru küttesüsteemi soojustehniline arvutus on lihtsam ja sellest tulenevalt hilisem küttekehade vahetus.

Lisaks eelpoolmainitud küttesüsteemi ekspluatatsiooni puudutavaid aspekte tuleb küttesüsteemi rekonstrueerimise variandi valikul arvestada küttesüsteemi rekonstrueerimise tööde tegemisel tekkivate ,,ebameeldivustega“ korterites . Samuti on oluline rekonstrueerimise tööde maksumus.
Eelpooltoodud mõlemas aspektis on eelistatum olemasoleva 1-toru küttesüsteemi kaasajastamise variant.

Antud elamu küttesüsteemi rekonstrueerimiseks 2-toru küttesüsteemiks kulub , ehitaja poolt tehtud esialgses hinnapakkumises ( ilma küttesüsteemi rekonstrueerimise projektita) ~ 1 milj. kr. Ühetoru-süsteemi korral aga 0,6 milj. kr , mis on projekteerija arvates ülehinnatud).

Selguse küttesüsteemi rekonstrueerimise tegelikust maksumusest annab ehitaja-konkurss , mille aluseks on küttesüsteemi renoveerimise projekt.
Otsustati tellida küttesüsteemi rekonstrueerimise projektid mõlemale eelpoolmainitud variandile ( 1- või 2-toru küttesüsteem) saamaks objektiivsed variantide maksumused lõpliku otsuse tegemiseks küttesüsteemi rekonstrueerimise variandi valikul.

Alari Sarv sarved@hot.ee

http://www.hot.ee/kprojekt1/
http://kodukliima.sauropol.com/

Avaldatud: Korteriühistute Infoleht

Be Sociable, Share!
http://www.energiaaudit.edicypages.com/ http://www.energiaaudit.edicypages.com/ Küttespets küttesüsteemide projekteerimisel, energiamärgis, energiaaudit

Mitu korda vaadatud:
Sõnade arv: 361

Kõik artiklid sellelt autorilt

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga