Privaatsus

Kasutajaandmete kasutamine

Lubadus: Me ei müü ega rendi kasutajaandmeid kolmandatele osapooltele. Mitte kunagi.

Mis on kasutajaandmed?

* Kasutajaandmed on igasugune info, mis on meile oma kasutaja kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed).

Mis on kasutajaandmete töötlemine?

* Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).

Mis on kasutajaandmete töötlemise eesmärk?

Töötleme kasutajaandmeid selleks, et:

* täita kasutajaga sõlmitud lepingut;
* kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt. andmete edastamine kohtule);
* paremini mõista kasutajate ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
* täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldame kasutajaandmeid?

* Avaldame artikli autori nime iga artikli juures, mille autor avaldab meie lehel.
* Avaldame kolmandale isikule kasutajaandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks kasutaja nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel.

Kuidas muuta oma kasutajaandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

* Registreeritud kasutajal on õigus tutvuda oma kasutajaandmetega logides sisse Artiklid.eu lehele, ja saab neid seal ka muuta.
* Kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kasutajaandmete töötlemise kohta?

* Kui soovite oma kasutajaandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil: kasutajatugi@artiklid.eu

Be Sociable, Share!