arvamus – kuidas planeerida ERAMUT

Autor: vextom style

Oluline on teha õigeid otsuseid igas etapis – hilisem tehingust taganemine, ümberotsustamine või lahenduse korrigeerimine on kas kulukas või isegi võimatu.

Esmalt peaks eramust unistav inimene läbi mõtlema oma vajadused ja võimalused.
Vajadustega seoses tuleb otsustada:
• kus eramu peab asuma, kui suurel krundil; krundi valikul tasub kindlasti mõelda ja välja selgitada:
o kaugus asulast, mh. kaugus töökohast, koolidest, kauplusest, lasteaedadest, meditsiiniabist, ühistranspordi peatustest, sugulastest, ameti- ja lõbustusasutustest
o laste minek kooli ja kojutulek
o ligipääs krundile, kas on olemas või tulemas (kes teeb, millal ja missugused on garantiid, et tehakse) korralik tee, kes teed hooldab ja talvel lumest lahti lükkab
o kas krundile saab ehitada unistuste eramut (kas ehitusõigus lubab soovitud hoone kõrgust, korruselisust, ehitisealust ja netopinda)
o kas on kehtestatud detailplaneering või kas krundi suhtes kehtib detailplaneerimise nõue
o kus asuvad kommunikatsioonid (vesi, reovee kanalisatsioon, sadevee kanalisatsioon ja drenaaž, gaas, side – nii telefoni kui interneti saamise võimalus, digi- või kaabeltelevisiooni võimalused, elekter) ja kui suuri kulutusi tuleb teha, et tekiks kommunikatsioonidega liitumise võimalus või missugused ja kui kallid on alternatiivlahendused (näiteks veele puurkaev, kanalisatsioonile septik, jms.)
o kes on naabrid
• kui suur peab eramu olema, mitu tuba, palju ja missugused abipinnad (hobiruumid või kuhu panna autod, muruniitja ja teised aiatööriistad, jalgrattad, suusad, järelkäru või ATV, lumesaan, kaater jms.)
• kes hakkavad või võivad hakata (näiteks tulevikus vanemad, kes ei pääse II korrusele) eramus elama
• mis stiilis eramut soovitakse

Võimalustega seoses tuleb kindlasti läbi mõelda:
• rahalised võimalused krundi soetamiseks (ostuhind, vahendus ja notaritasud, riigilõivud, kommunikatsioonidega liitumise kulud, jms.) ja eramu ehitamiseks, sh. kui on plaanide realiseerimiseks vajalik krediteerimine, siis need võimalused ja tingimused
• mitte vähem oluline on ka läbi mõelda tulevased rahalised võimalused, mis seonduvad eramu ekspluateerimisega (sh. laenu teenindamine, kindlustused, maamaks, kulud elektrile ja küttele
• tuleks läbi mõelda kas maksevõime lubab investeerida ehituse ajal ekspluatatsiooni kulusid vähendavatesse süsteemidesse (ehitusmaksumus kallim, ekspluatatsioonis soodsam) või maksta see kinni nö. tarbimise käigus kõrgemate tarbimiskuludega (ehitusmaksumus odavam, ekspluatatsioon kallim)

Kui vajadused ja võimalused paigas, tasub asuda otsima sobivat krunti ja arhitekti, kes mõtleks välja ja kavandaks unistuste eramu.
Krunti tasub otsida kas internetist kinnisvaraportaalide kaudu või palgata kinnisvaramaakler, kes otsib krundi, mis vastaks teie soovidele. Igal juhul tuleb enne krundi ostmist välja selgitada kõik ehitusõigust, kommunikatsioone, krunti koormavaid kitsendusi puudutavad küsimused.

Paralleelselt krundi otsingutega võiks välja valida ehituskonsultandi, kes abistaks teid nii krundi kommunikatsioonidega liitumise võimaluste ja ehitusõiguse väljaselgitamise küsimustes kui ka oskaks soovitada arhitekte. Samuti saaks koostöös ehituskonsultandiga koostada projekteerimise lähteülesande, mille alusel saaks määratleda projekteerimise mahu ja korraldada projekteerimiskonkursi arhitekti ja projekteerijate leidmiseks. Ehituskonsultant tasub kaasata eramu kavandamise algetapis, et algusest peale saaksid tehtud ehitus-tehnilisest seisukohast õiged valikud.

Krundi otsingute ajal võiks tegeleda ka arhitektide otsimisega, keda kutsuda projekteerimisekonkursile. Enne arhitekti otsimist tuleks endale selgeks teha mis stiilis eramut soovitakse. Kindlasti ei soovita kutsuda projekteerimiskonkursile suvalisi, kataloogist silma jäänud arhitekte. Igal arhitektil on oma loomelaad ja seepärast peaks otsima arhitekti, kelle stiil kliendi nägemuste, soovide ja vajadustega sobiks Arhitektide leidmiseks tasuks infot koguda tuttavailt, kes eramu ehitanud, sirvida arhitektuuri- ja/või kodukujunduse ajakirjasid, ringi vaadata erinevates elurajoonides. Ehituskonsultant üldjuhul suudab leida teile meeldima hakanud eramute arhitektid või soovitada teie läbi mõeldud soovidele vastavad arhitektid. Olles leidnud erinevaid arhitektid, tasub nendega suhelda, uurida mida nad on siiani teinud, kui hõivatud nad on, rääkida oma plaanidest ja soovidest, tutvuda valmisehitatud eramutega, küsida senistelt klientidelt kuidas nad on arhitektiga rahule jäänud. Kliendi ja arhitekti vahel peaks tekkima mingi „side“, pooltele vastuvõetav arusaamine plaanitavast eramust. Kui krunt on leitud ja kolm-neli arhitekti välja valitud, tasuks lasta ehituskonsultandil korraldada projekteerimiskonkurss, et välja valida projekteerijad ja korraldada nendega projekteerimislepingute sõlmimine.
Peale projekteerijate väljavalimist algab eskiisi koostamine. See on iseenesest üks olulisemaid ehitise kavandamise etappe ja siin tuleb kliendil teha palju tööd (eelkõige mõttetööd mille käigus võetakse vastu eramut, selle suurust, ruume, funktsionaalsust, lahendusi, jms. puudutavad otsused), et saaks projekteeritud ja ehitatud just tema vajadustele vastav eramu – selles etapis tehtud läbimõtlemata otsuste ümbertegemine võib projekteerimise järgmistes etappides osutuda kulukateks, ehituse ajal avastades teinekord võimatuks.
Üldjuhul töötab arhitekt läbi kliendi lähteülesande ja seejärel esitab talle täiendavaid küsimusi, et saaks alustada oma tööga. Eskiisprojekti koostamise ajal ehituskonsultant väga loomeprotsessi ei sekku, et klient ja arhitekt saaksid kavandada kliendi soovidele vastava eramu. Peale eskiisi valmimist ja kliendi poolt kinnitamist sekkub ehituskonsultant projekteerimise protsessi kliendi esindajana ning osaleb projekteerimises ehitustehniliste küsimuste arutamisel, omapoolsete soovide ja ettepanekute tegemisel, jälgib, et projekteerimisel peetaks kinni kliendiga kokkulepitust ja projekteeritaks kliendi soovidele vastav eramu. Lisaks arhitekti poolt koostatavale arhitektuursele projektile tuleb koostada ka konstruktsioonide, vee-kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu projektid, soovi korral lahendad ka sisekujundus, konditsioneerimine, süsteemide automatiseerimine, jms. Üldjuhul peale eskiisi valmimist tuleb läbida veel kolm projekteerimise staadiumit, s.t. tuleb koostada
• eelprojekt, millele väljastatakse ehitusluba;
• põhiprojekt, mille alusel koostatakse ehitushing ja lepitakse kokku ehitamise tingimustes;
• tööprojekt, mis on ehitamise aluseks.
Peale põhi- ja või tööprojektide valmimist saab alustada eramu ehitamisega. Projekteerimise ajal oleks mõistlik asuda otsima ehitusettevõtteid kes oleksid suutelised valmis ehitama eramu. Kui olete palganud ehituskonsultandi küsige ka tema soovitusi ehitusettevõtetest, kes oleksid võimelised valmis ehitama teie soovidele ja projektile vastava eramu. Ka ehitusettevõtetega tasub eelnevalt tutvuda – vaadata nende seniseid töid, suhelda klientidega, kellele nad on eramuid ehitanud, uurida nende tausta internetist. Peale projektide valmimist tasub kindlasti läbi viia ehituskonkurss, et välja valida ehitaja. Ehituskonkursi ettevalmistamine tasub delegeerida samuti ehituskonsultandile, kes suudab ette valmistada ja läbi viia ehitushanke, sh. hinnapakkumise detailsus ja vorm, määratleda töövõtu olulised tingimused, vajadusel ette valmistada ehituse töövõtuleping ja läbi viia muid toiminguid, et saada ehitajatelt võrreldavad ja üheselt mõistetavad hinnapakkumised, mille alusel klient saaks välja valida ehitaja. Ehituspakkumised tasub küsida samuti 3-4 ehitusettevõtjalt. Enne ehitamise alustamist on soovitav palgata ka omanikujärelevalve tegija. Kui olete eelnevates ehitusetappides kasutanud ehituskonsultandi abi ja teenuseid, siis tõenäoliselt suudab ta ka teha omanikujärelevalvet ehitusel ja lisaks konsulteerib Teid ka muudes ehitamist puudutavates küsimustes.
Läbides need etapid ja kasutades professionaalseid töövõtjaid saate endale eramu mida algselt plaanisite. Ühes asjas oleme kindlad – kasutades professionaalse ja usaldusväärse ehituskonsultandi abi, saate kindlad olla, et saate korraliku ja kvaliteetse eramu, mille on kavandanud ja ehitanud oskajad.
Kui Teid huvitavad ka muud käesoleva nägemusega haakuvad teemad, tehke tutvust www.omanikujarelevalve.ee/kasulik-teada

Be Sociable, Share!

Mitu korda vaadatud:
Sõnade arv: 1143

Kõik artiklid sellelt autorilt

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga