Alustava ettevõtja edu komponendid

Autor: maitlillemäe

1. Äriidee tekkimine

Antud etapis peab iga ettevõtja enda jaoks selgeks tegema peamise küsimuse – millist liiki äritegevusega ta soovib tegeleda. Otsuse vastuvõtmisel tuleb aga läbi arutada rida järgnevaid küsimusi:
kas on võimalik saada vajalikku toorainet ja millistel tingimustel;
milliste hindadega on võimalik saada vajalikku tehnikat, tehnoloogiat, seadmeid;
milline võib olla riigi reaktsioon ettevõtja tegevuse suhtes (maksustamine, rahalised toetused, litsentsid jne).

2. Äriide hindamine

Antud etapis on hindamine üldise iseloomuga, peamiseks on vastus küsimusele, kas idee sisu kohaldub ettevõtja võimalustega. Näiteks, kas oleks võimalik alustada praegu autode tootmist, kas on see reaalne? Sealjuures oleks veel vaja analüüsida selliseid küsimusi nagu:
kas on olemas spetsialiste, kes suudaksid organiseerida vastava tootmise;
kas on võimalik luua vajalikud partnerlussuhted tootmise organiseerimiseks;
kas on olemas piisavalt materiaalseid ja tehnilisi võimalusi kavandatava tootmise organiseerimiseks.

3. Turu analüüs

Ettevõtja ei tea veel reaktsiooni tema realiseeritud äriideele. Seepärast oleks vajalik läbi viia turu-uuring, et saada vajalikku informatsiooni. Eelkõige oleks vajalik teada võimalikke finantstulemusi äriidee realiseerumisel. Samuti on vajalik uurida tootmiseks mõeldud kauba nõudluse ja pakkumise suhet turul. Lihtsam on seda määrata juba turul pakutava toote põhjal. Samas see suhe on vaja kindlaks teha ka toote osas, mida veel ei pakuta turul, kuid mida hakatakse tarnima turule, kui ärilahendus vastu võetakse.

Vajalik on kindlaks teha, milline on kavandatava toote hind, st mida võiks oodata antud toote tarnimisel. Ettevõtja võib saavutada minimaalse võimaliku riskitaseme, kui kalkuleerimisel võtta aluseks käesoleva või analoogse toote keskmine turuhind, aga mitte kõige madalam hind. Kui aga sellised kalkulatsioonid ei pea praktikas paika, siis äritegevuse efektiivsus on arvestatust kõrgem. Sealjuures on ettevõtjal vajalik teada turuolukorda ka siis, kui ta suundub turule vahendaja kaudu.

4. Finantsprognoosid

Finantsprognoosid on seotud kavandatava toote tootmiskulude suuruse määramisega ja prognooseeritava kasumi suurusega. Ettevõtluse analüüsi aluseks ei võeta mitte käesoleva või analoogse toote keskmised ega jooksvad tootmiskulud, vaid kõige suuremad võimalikud kulud. Reeglina arvestatakse tootmiskulude sisse amortisatsioonieraldist, tooraine maksumust, kulusid töötasule, lisakulusid.

5. Eksperthinnang

Saadud informatsioonile antakse eksperthinnang, selgitatakse välja ja analüüsitakse kõik võimalikud tagajärjed ja riskid, mis võivad tekkida äriidee praktilise realiseerimise käigus.

Ettevõtja edus mängib tähtsat roll ka ettevõtluse kolme peamise suuna valdamine.

Juhtimine (tootmisprotsessi, töökollektiivi, ettevõtlusstruktuuri juhtimine). Ettevõtja peab omandama juhtimise põhiprintsiibid.

Orienteeritus turule, selle uurimine. Ettevõtja, eriti oma tegevuse algusperioodil, peab olema spetsialist ka turunduse alal. Hiljem ta küll hakkab turundusalase informatsiooni ja järelduste saamiseks pöörduma professionaalide poole, kuid omada teadmisi turunduse valdkonnast on igal juhu vajalik.

Partnerlussuhete arendamine (olemasolevate, planeeritavate). Efektiivsemate suhete otsimine, vanadest, vähem efektiivsematest lahtiütlemine.

Seega seostub äriedu eelkõige ideega, sooviga ennast teostada või püüdlusega muuta sündmuste käiku jne. Raha, kapital, kasum – kõik see, muidugi mõista, kaasneb ärieduga, kuid see ei ole ettevõtluse omaette eesmärk.

Be Sociable, Share!
Adminstraator / webmaster@artiklid.eu / Veebipunuja

Mitu korda vaadatud:
Sõnade arv: 503

Kõik artiklid sellelt autorilt

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga