„Miks just Mina.”

Autor: RIIVO PÄRNAPUU

Juhtub, et tööotsija raskuseks või ületamatuks mureks on tõhusa enesereklaami teostamine. Eelnimetatu põhjuseks võib osutuda näiteks liiga madal või kõrge enesehinnang. Kindlasti ei tohiks, ega vast olegi, liigne positiivne enesehinnang probleemiks töökoha saamisel, kuid pigem kahjuks (raskuseks) hiljem tööl püsimisega.
Siinkohal tulen enda juurde ja „jutustan” suhteliselt subjektiiv-neutraalselt „Miks just Mina” peaks olema see inimene kelle N.N. oma meeskonda värbab.
Olen märganud, et tööandjad ei otsusta vakantse koha täitmisel niivõrd inimese haridusliku tausta elik (kooli)tunnistuste hindeid, kuid pigem inimese sotsiaalsete oskuste olemasolu – ja eks see õige on. Sotsiaalsed oskused nagu koostöövalmidus, kohusetundlikkus, sihikindlus, visadus, eneseteadlikkus, õpivalmidus jne on oskused, mis elu jooksul omandatud ning ei sõltu tehtavast tööst ega erialast, aga on olulised nii töö leidmisel, kui ka toimetulekuga tööl.
Kuidas Mina hindaks oma sotsiaalseid oskusi? Kindlasti olen valmis omandama uusi teadmisi ja oskusi. Mulle meeldib sattuda uute nn olukordade „ohvriks” ja tulla toime nii erinevate inimeste kui olukordadega.
Eelistan tegevusi, mis viivad mind kontakti ümbrusega. Vajan sotsiaalset suhtlemist. Meeldib teiste aitamine, juhendamine ja teenindamine. Olen mõistev, suhtlemisosav, koostööaldis ja võib olla isegi domineeriv.
Olen küllalt noor, kuid piisavate elukogemustega, julge ning aktiivne suhtleja ja vajadusel ka järjepidev – seda igas mõttes. Tean, et töö osutub oma iseloomult küllalt liikuvaks ning tähtis on osata planeerida oma aega. Suheldes (potentsiaalsete)klientidega jään alati viisakaks, jättes “N.N” hea ja usaldusväärse mulje. Oskan leida loogilisi seaduspärasusi ja teha kiiresti õigeid järeldusi. Oman tugevat ruumilist kujutlusvõimet mis avaldub vormide selges tajumises ja mäletamises. Eelnimetatu näitab ka tehnilist taiplikust.
Uurides erinevaid elukutseid ja tegevusvaldkondi, selgus, et minu eelistusteks jäävad alad mis nõuavad juhtimis-, organiseerimis- ja veenmisoskust. Valin eesmärke, mis võimaldavad avada energiat, entusiasmi, impulsiivsust. Samas tunnen end hästi ka kindlate reeglite ja tavadega keskkonnas. Hindan majanduslikke väärtusi ning alasid, kus on selge, mis õige või väär.
Kinnisvaraäri nõuab ka meeskonnatööks teatud eeldusi ning arvan, et suudan olla piisavalt paindlik ning kindlasti sobivas kollektiivis on rõõm koostööst. Peame oma lubadusi, oleme ausad ja avatud, sellega saavutame üksteise usalduse ning see ongi hea meeskonnatöö alustalasid.
Olen tolerantne üpris erinevate käitumisviiside ja kommete suhtes, tõstatades nende õigsuse ja lubatavuse päevakorda vaid juhul, kui leian, et see on mõistlik. Suhtlemisel pean tähtsaks selgust ja konkreetsust.
Olen tihti küllalt sõltumatu loomuga ja jään silma sellega, et oskan olukordi ning ideid analüüsida terviklikul ja erapooletul viisil. Kuigi püstitan see tõttu ka keerulisi küsimusi, esitades sellega väljakutse nii endile kui teistele. Hindan kõrgelt intelligentsust ja asjatundlikkust. Tänu intuitiivsele taibule näen võimalusi, mis on ilmselget nähtavat. Seega olen hea intuitsiooniga, taiplik, leidlik inimene, kes on väga ka huvitatud ideedest ja teooriatest. Rutiinse töö tegemine võib mulle valmistada raskusi, samas võin erakordse intensiivsuse ja energiaga pühenduda mind huvitava probleemi uurimisele ja analüüsimisele.

Minu põhimõte mitte ainult töös, vaid kogu elus on, et ära tee teisele seda mida ei taha, et Sulle tehtaks. Käitun nii, et ei kahjusta teiste inimeste heaolu. Kui võtan vastutuse siis seda kannan ning ka vastutan oma töö tulemuste eest. Sotsiaalsetest oskustest on olulised kindlasti ka eneseteadlikkus st, et ma tean, mida tahan ja suudan ning vähemtähtis pole sihikindlus ja visadus. Usun, et saavutan püstitatud eesmärgi(d) ja tulemuse(d).

Be Sociable, Share!
Riivo riivoparnapuu(at)gmail.com

Mitu korda vaadatud:
Sõnade arv: 593

Kõik artiklid sellelt autorilt

Kommentaarid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga